Kandidat i Medicinalbiologi og et andet fag

Naturvidenskab, Roskilde University

På Medicinalbiologis kandidatdel går man fagligt i dybden med patofysiologi, patobiologi, immunologi og medicinsk mikrobiologi. Det obligatoriske kursusudbud suppleres med en række valgkurser. Uddannelsen i Medicinalbiologi afsluttes enten med et speciale eller et projekt. I specialet kan du vælge at integrere dine to fag eller skrive speciale udelukkende i Medicinalbiologi.

Duration: 2 år

Language: Dansk

Credits/ECTS: 120 ETCS, heraf 60 ETCS dedikeret Medicinalbiologi

Price: EU – gratis / Non EU – 12,000

Application deadline: Se www.ruc.dk/uddannelse/kandidat/optagelse-kandidat/saadan-soeger-du/

Contact: Studieleder Tove Atlung (atlung@ruc.dk)

Individual Courses:

 • Patofysiologi, 7 ECTS
 • Patobiologi, 3 ECTS
 • Medicinsk Mikrobiologi, 5 ECTS
 • Immunologi, 2.5 ECTS
 • Projekt I Medicinalbiologi, 30 ECTS
 • Valgkurser:
 • Cancerbiologi, 2.5 ECTS
 • Neurobiologi, 2.5 ECTS
 • Host Defense peptides, 2.5 ECTS
 • Gastrobiologi, 2.5 ECTS
 • Diabetes- og Betacellebiologi, 2.5 ECTS
 • Ernæringsbiologi, 5 ECTS
 • Introductory Bioinformatics, 5 ECTS
 • Eucaryotic Cell Biology, 7.5 ECTS
 • Advanced Eujryotic Cell Biology, 5 ECTS

Website: www.ruc.dk/uddannelse/fag/medicinalbiologi/

Building Stronger Universities
Platform on Human Health

Phone: +45 35 32 67 04
E-mail: belv@sund.ku.dk

1331 / i44