Courses with elements of Global Health

ROSKILDE UNIVERSITY

Anatomisk Fysiologi

 • Det Bachelor niveau kurset giver et bredt overblik over menneskets virkemåde, beskrevet på celle-, organ- og organismeniveau. Hormonal regulering og homeostase. Nervesystemet. Sanseorganer. Fødeoptagelse, fordøjelse og absorption. Energetik og temperaturregulering. Muskler og bevægelse. Cirkulation. Respiration. Nyrefysiologi. Reproduktion.

Farmakologi og toksikologi

 • Det Bachelor niveau kurset har til formål at give de studerende kendskab til grundlæggende principper og metoder inden for farmakologi og toksikologi.

Medicinalbiologisk Introduktionskursus

 • Det Bachelor niveau kurset er dels en indføring i faget Medicinalbiologi og dels illustration af mulige aftagerinstitutioner. Kurset skal dels give de studerende en introduktion til sundhedsområdet og dels give indblik i medicinsk-biologiske laboratorier.

Molecules of Life

 • This Bachelor level course gives an introduction to the informational biopolymers (DNA, RNA and protein) of living cells, their structure, synthesis and function as well as the fundamentals of the methods used for studying these molecules.

Advanced Eukaryotic Cell Biology

 • A Masters theoretical course, which describes further aspects of cell biology in eukaryotic cells.

Cancerbiologi

 • Et seminar kursus (Kandidat), der har fokus på nogle af de mest udbredte cancerformer hos mennesker. Vi vil specielt kigge på, hvordan cancer kan opstå og hvilke behandlingsmuligheder der findes.

Diabetes mellitus og beta-cellebiologi

 • Et seminar kursus (Kandidat), der skal give de studerende viden om de cellulære og patofysiologiske mekanismer som leder til henholdsvis type 1 og type 2 diabetes mellitus.

Ernæringsbiologi

 • Kandidat kurset er et teoretisk kursus, der gennemgår forskellige  kostkomponenters betydning for sundhed og sygdom.

Eukaryotic Cell Biology

 • A Masters theoretical course which describes the cell biology in eukaryotic cells, including molecular structure of genes and chromosomes, DNA replication, repair and recombination in eukaryotic organisms, Control of gene expression, Membrane structure and transport, Intracellular protein sorting and vesicular trafficking, Mitochondria – biogenesis and function, Cellular communication, Cell cycle and programmed cell death.

Gastrobiologi

 • Et seminar kursus (Kandidat), der skal give de studerende en forståelse af tarmsystemets celler og sygdomme.

Host Defence Peptides

 • A Master seminar course, giving insight into new and innovating strategies for bacterial intervention tailored around natural occurring cationic host defence peptides.

Immunologi

 • Kandidat kurset give de studerende viden om de basale immunologiske reaktioner i den humane organisme samt om hvordan immunologiske teknikker finder anvendelse i en lang række analyser.

Introductory Bioinformatics

 • This Masters course is focused on the use of web based tools for search and analysis of sequence data. The students are further trained in finding, installation and use of programs from the Internet.

Medical Microbiology

 • The Master level course provides the students with an overview of molecular bacteriology and virology as well as knowledge of the most common diseases caused by microorganisms. The course will provide a basic understanding of disease causing microorganisms, mechanisms of infection and strategies for treatment of infectious diseases.

Neurobiologi

 • Et seminar kursus (Kandidat), der beskriver nervesystemets opbygning og funktion med henblik på at få en forståelse af neurologiske sygdommes opståen og mulige medicinske behandling.

Patobiologi

 • Kandidat niveau kurset give viden om de basale patoanatomiske forandringer, som sker i celler og væv under sygdom som f.eks. kredsløbsforstyrrelser, betændelse og svulster. Kurset vil gennemgå morfologiske ændringer på celle- og organniveau samt deres rolle i diagnostikken.

Patofysiologi

 • Kandidat niveau kurset give viden om hvordan den menneskelige organisme påvirkes under sygdom fra hel-krop til molekylært niveau, samt vise de mekanismer, der ligger bag en række medicinske behandlinger.

Building Stronger Universities
Platform on Human Health

Phone: +45 35 32 67 04
E-mail: belv@sund.ku.dk

1328 / i44